Co należy do obowiązków zarządcy nieruchomości?

Artykuł sponsorowany

Zarządca nieruchomości to osoba lub firma, która odpowiada za zarządzanie i utrzymanie nieruchomości w imieniu właściciela. W zakresie obowiązków zarządcy nieruchomości wchodzi szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wygody użytkownikom nieruchomości oraz zwiększenie wartości nieruchomości. Poniżej przedstawiamy niektóre z najważniejszych obowiązków zarządcy nieruchomości.

Zarządzanie finansami nieruchomości

Jednym z najważniejszych obowiązków zarządcy nieruchomości jest zarządzanie finansami nieruchomości. Zarządca odpowiada za gromadzenie czynszów i innych opłat od najemców oraz za wypłacanie wynagrodzeń pracownikom. W zakresie jego kompetencji leży także prowadzenie rachunkowość nieruchomości, kontrolowanie wydatków i planowanie budżet na przyszły rok.

Utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie

Zarządca musi dbać o utrzymanie nieruchomości w należytym stanie. Obejmuje to wykonywanie niezbędnych napraw i konserwacji, dbanie o czystość i estetykę budynków. Usługi sprzątania osiedli mieszkaniowych są zlecane zazwyczaj profesjonalnym firmom typu http://www.azlux.pl/oferta/osiedla_i_wspolnoty_mieszkaniowe, ktore oferują kompeksowe sprzątanie, konserwację zieleni itp. 

Wynajmowanie i zarządzanie najemcami

Do obowiązków zarządcy nieruchomości należy również wynajmowanie wolnych lokali i zarządzanie najemcami. W jego obowiązkach znajduje się m.in. weryfikacja kandydatów na najemców, sporządzanie umów najmu, pobieranie czynszów i innych opłat oraz rozwiązywanie sporów pomiędzy najemcami.

Współpraca z właścicielem nieruchomości

Zarządca nieruchomości musi regularnie informować właściciela nieruchomości o stanie nieruchomości oraz o wszelkich decyzjach dotyczących jej zarządzania. Właściciel może wymagać od zarządcy przedstawienia raportów z wykonanych prac oraz planów na przyszłość.

Prowadzenie dokumentacji nieruchomości

Biuro nieruchomości musi prowadzić dokumentację nieruchomości, w tym umowy najmu, dokumenty dotyczące napraw i konserwacji oraz wszelkie inne dokumenty związane z zarządzaniem nieruchomością. Dokumentacja ta powinna być aktualna i łatwo dostępna dla właściciela nieruchomości oraz organów nadzorujących.

Zapewnienie bezpieczeństwa

Bardzo ważną kwestią jest dbanie o bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości. Obejmuje to przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, przepisów BHP oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska. Zarządca musi również zapewnić odpowiednie oznakowanie nieruchomości oraz wyposażenie w systemy alarmowe i monitoring.

Prawidłowe rozliczanie opłat

Kolejnym obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest rozliczanie opłat od najemców. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, biuro musi podjąć kroki w celu ich naprawienia. Ponadto, zarządca musi przestrzegać przepisów dotyczących podatków oraz płatności za media.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.